+420 732 357 419
Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5

Služby autorizované laboratoře

Domů / Služby autorizované laboratoře

V roce 2016 společnost Renturi s.r.o. rozšířila své služby spuštěním projektu autorizované laboratoře specializující se na fyziologii práce – Laboratoř ochrany a podpory veřejného zdraví Renturi s.r.o..

Laboratoř úspěšně absolvovala autorizační řízení v rámci střediska pro autorizaci na SZÚ a dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je oprávněna v rozsahu autorizačního setu I7, I8 a I9 měřit a vyhodnocovat lokální svalovou zátěž.

Lokální svalová zátěž se týká svalových a mimosvalových skupin při výkonu práce horními končetinami. Při hodnocení se zjišťují vynakládané svalové síly i pohyby rukou a jejich polohy při výkonu práce.
Pokud dochází k dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěži, dochází tím k přetěžování šlach a dalších tkáňových struktur. Tímto nakonec může dojít až k nemoci z povolání. Problémem je zejména syndrom karpálního tunelu, který je nejčastějším profesionálním onemocněním v České republice.

Celková fyzická zátěž je zátěž velkých svalových skupin při práci, kdy je zapojeno více než 50 % svalové hmoty. Tuto zátěž výrazně ovlivňuje pohybový, srdečně cévní a dýchací systémem pracovníka a jeho schopnost látkové přeměny a termoregulace.
Mezi onemocnění související s celkovou fyzickou zátěží lze zařadit onemocněním pohybového aparátu (artrózy kloubů, meniskus kolene, přetěžování celkového kardiovaskulárního systému). Celková fyzická zátěž souvisí i s únavou a přetížením částí těla nebo celého organizmu vedoucí ke snížení pracovního i mimopracovního výkonu, psychickým příznakům a zvýšenému počtu úrazů.

Pracovní polohy zaujímá zaměstnanec pravidelně v závislosti na konstrukci stroje či pracovního místa na pracovišti. Hodnotí se poloha hlavy, trupu, končetin a ostatních části těla podle úhlu. Následně se určí, zda se jedná o přijatelnou, podmíněně přijatelnou nebo nepřijatelnou pracovní polohu.

Laboratoř ochrany a podpory veřejného zdraví Renturi s.r.o. provádí autorizované měření a hodnocení těchto fyziologických faktorů. Výsledky našeho měření jsou akceptovány hygienickými stanicemi jako protokoly sloužící jako podklad pro kategorizaci prací. Naši odborníci Vám mohou doporučit takový pracovní postup, kterým zmírníte tyto rizikové faktory a ochráníte zdraví svých zaměstnanců!

www.lokalnisvalovazatez.cz